top of page

Wat is natural farming?

Natural farming creëert met minimale inspanning een overvloed aan voedsel, simpelweg door te vertrouwen op de natuurlijke processen, in plaats van te proberen de natuur te controleren. Het betekent dat je het werk van het verbouwen van voedsel grotendeels overlaat aan de natuur. Er wordt niet geploegd, niet gewied, niet bemest, geen compost gemaakt, niet geïrrigeerd, niet gesnoeid, geen gebruik gemaakt van chemicaliën, geen gebruik gemaakt van machines waar petroleum voor nodig is.

Het is de eenvoud zelve.

De levensfilosofie van Masanobu Fukuoka

Fukuoka (1913-2008) was een Japanse microbioloog die vanuit zijn oosterse bril keek naar de degeneratie en destructie van onze menmade geld-macht-consumptie-verdwazingsmaatschappij en zich verdiepte in hoe als mens heel innig verbonden te zijn met onze ware natuur. Zijn natural farming methode is daar een praktische toepassing van, het gaat eigenlijk over afstemmen als mens op de ontzaglijk wijze natuur. Fukuoka noemde het de “do nothing” farming. Als we de natuur vertrouwen, dan is de vraag niet: wat kan ik doen om de werking van de natuur te “verbeteren”?, maar eerder: welke acties kan ik achterwege laten zonder dat de oogst vermindert? 

De focus ligt op het opnieuw wakker maken van de aarde: bijdragen aan een gezonde, overvloedig levende grond waar micro-organismen, de wortels van de planten, wormen, insecten, … het werk doen. Vruchtbaarheid zit IN de aarde. Als we haar niet verstoren dan toont ze haar ware aard: overvloed. Als ze verstoord en beschadigd is, dan kunnen we haar helpen herstellen door haar te voeden en tijd te gunnen, maar haar balans hervinden doet ze zelf, niet wij.

Een gezond en biodivers ecosysteem “produceert” voedsel met een gelijkwaardige of hogere opbrengst, dat gezonder is en dat minder werk vergt, op een manier die alle vormen van leven eer aandoet, van mensen, planten en dieren, tot de kleinste microbe, en tot het milieu op planetaire schaal.

We maken allemaal deel uit van het systeem van Leven op Aarde. We ZIJN de natuur. We zijn het gewoon vergeten. Overal om ons heen zien we hoe we onze verbinding met de natuur hebben verloren, door te denken en te handelen op een manier dat wij mensen er controle over hebben, er los van of boven staan. Dit drukt vooral onze diepe ontkoppeling van onze eigen essentie uit.

Natural farming gaat niet enkel over het “kweken” van gewassen: het gaat om het cultiveren van ons, mensen ... het is een heel praktische levensfilosofie. Het is een uitnodiging om naar binnen te gaan, naar je eigen essentie, je eigen hart, je eigen intuïtie en vandaaruit af te stemmen op de aarde, de natuur, ons eigen innerlijk weten. Afstemmen op de natuurlijke overvloed laat alle ons opgedrongen programmering over schaarste in het niets verdwijnen. De aarde weet hoe ze voor zichzelf dient te zorgen. Als wij stoppen met destructief handelen en in verbinding treden, weten we vanzelf hoe de aarde te behandelen zodat ze vanzelf overvloed aan (o.a.) voeding genereert, want dat is haar aard. Natural Farming is geen mentaal proces van leren, het is een diep herinneren van wat natuurlijk is.

 

Dat is wat mensen raakt, het is een weg van en naar het hart.

linda (2).jpg
bottom of page